otherpages pic

Naziv projekta: NetChem : ICT umrežavanje za prevazilaženje tehničkih i društvenih barijera u instrumentalno-analitičkoj hemijskoj edukaciji

Trajanje: 3 godine

Obim: Međunarodni

Program: Erasmus+

Podprogram: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi

Akcija: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Cilj NETCHEM projekta je jačanje kapaciteta za međunarodnu saradnju u srpskim i albanskim visokoškolskim ustanovama i preduzećima kako bi se povećao nivo obrazovanja i tehnički kapaciteti u pogledu korišćenja analitičkih instrumenata za kontrolu životne sredine i sigurnost hrane (EFSC) kroz unapređenje tehnologije i samim tim unapređenje zdravlja, životne sredine, turizma i ekonomije u Srbiji i Albaniji u pravcu njihovog predpristupnog razvoja u EU. Konkretno, cilj projekta je uspostavljanje NETCHEM platforme koja pruža tri glavne usluge:

i. SQL sistem za prikupljanje EFSC podataka,
ii. web daljinski pristup instrumentalnim analitičkim laboratorijama (WARIAL)
iiii. otvoreni obrazovni resursi (OER) na partnerskim univerzitetima.

Ciljna grupa su nastavnici visokoškolskih ustanova, istraživači, studenti i profesionalci u preduzećima. Projekat ima tendenciju da promoviše mogućnosti za sticanje znanja za nastavnike i zaposlene u preduzećima, brzo i pouzdano upoređivanje rezultata istraživačkih grupa, učenje na daljinu i virtualnu mobilnost studenata na univerzitetima, na taj način prevazilazeći tehničke i društvene prepreke između partnera i zamalja EU.

Instrumentalna analiza ekoloških uzoraka i hrane koju vrše članovi projekta koristeći WARIAL mrežu obezbediće osnovu za uspostavljanje SQL baze podataka o indikatorima za životnu sredinu i kvalitet hrane i hemijskim podacima, koji će se koristiti za povećanje javne svesti o problemima životne sredine i prehrambenim problemima koji se odnose i na profesionalni sektor i na javnost.

Projekat je dopunjen obimnom diseminacijom, mrežnim aktivnostima, međunarodnim okruglim stolovima i studijskim posetama. Partnerstvo obuhvata 14 institucija uključujući tri univerziteta EU, istaknutu javnu istraživačku organizaciju EU, četiri srpska univerziteta, dva albanska univerziteta, preduzeća i proizvođača analitičkih instrumenata.