otherpages pic

Motivacija konzorcijuma za realizaciju ovog projekta leži u činjenici da iako su Srbija i Albanija počele sa modernizacijom svojih obrazovnih sistema usvajanjem standarda EU o obrazovanju, i dalje postoji ogroman jaz između znanja evropskih i balkanskih zemalja u prirodnim naukama, posebno oblasti hemije i još više u primeni hemije u kontroli zaštite životne sredine i hrane (EFSC).

Nizak ekonomski status i specifični politički stavovi tih država onemogućavaju vidljiva budžetska izdvajanja za nauku i obrazovanje u Srbiji i Albaniji. Ovo je naročito vidljivo u oblasti hemije koja zbog skupih instrumentalnih analitičkih tehnika nije bila u mogućnosti da prati razvojne trendove EU. Problem nije samo kvalitet obrazovanja u oblasti instrumentalnih tehnika, već i kvalitet primenjenih instrumentalnih tehnika. Stoga je prevazilaženje ove praznine jedan od prvih prioriteta u okviru ciljeva projekta.

Ciljevi projekta ispunjeni su u 2 od 7 prioriteta u strategijama naučnog razvoja u Srbiji i Albaniji: 

(i) zaštita životne sredine i
(ii) sigurnost hrane koja zadovoljava potrebe potrošača u smislu kvaliteta i sigurnosti;

kao i 2 regionalna prioriteta za WB:

(i) zaštita životne sredine i
(ii) metode učenja i nastave, metodologije i pedagoški pristup uključujući ishode i praksu baziranu na ICT.

Kroz projekat "Istraživanje i razvoj javnog sektora" započet 2011. godine i finansiran od strane EIB-a i CEB-a, do decembra 2015. godine nabavljeno je 803 komada opreme vredne 24 miliona eura. Ova oprema je obično dostupna u okviru institucija - vlasnički okvir, ne koristi se u punom kapacitetu i postiže samo mali uticaj na naučno i javno društvo. Dakle, ovaj projekat ima za cilj metodološki pristup o:

(i) oceni postojeće naučne infrastrukture,
(ii) registraciji naučne opreme sa tehničkim specifikacijama, uslovima korišćenja, njegovoj dostupnosti za SME i druge uključene u proces tehnološkog i inovacionionog razvoja,
(iii) uspostavljanje mreže unutar visokoškolskih ustanova u vezi sa njihovom opremom. Ovi prioriteti ispunjavaju jedan od ciljeva Strategije - razvoj plana za naučnu infrastrukturu, obezbeđujući metodologiju prikupljanja podataka u umrežavanju, registraciju i evaluaciju naučnih sredstava.

Specifični cilj projekta je dizajn, razvoj, testiranje i prilagođavanje modernizovanih kurseva sa novim materijalima/alatima za učenje baziranim na ICT koji će biti orijentisani prema instrumentalnim analitičkim metodama. Aktivni studijski programi u visokoškolskim ustanovama pružaju određene kurseve u oblasti instrumentalnih analitičkih metoda koji su uglavnom teoretski bez dovoljno aktivnog učešća studenata i razvijanja njihovih praktičnih veština, kao i bez dovoljno savremene opreme raspoložive studentima. Zbog toga će projekat uvesti daljinski pristup analitičkim instrumentima, konsultaciju "u realnom vremenu" sa stručnjakom koji prezentuje određene teme i istovremeno vrši analizu koristeći koncept "Realna analiza u virtuelnoj laboratoriji". Ovim projektnim pristupom skupi instrumenti će biti deljeni i otvoreni za korišćenje, a nadalje će se osigurati i pristup studentima sa invaliditetom.

Nedostatak umrežavanja instrumentalnih istraživača čini njihovu mobilnost, konsultacije i obrazovanje na predmetima skoro nemogućim. Razvoj OER platforme će pružiti mogućnost stalne dostupnosti za konsultacije i razmenu iskustava, znanja i informacija.

Kontinuirano obrazovanje kao način povećanja primene instrumentalnih analitičkih tehnika u rešavanju problema EFSC-a unutar laboratorija nije dobro organizovano od strane visokoškolskih ustanova, stoga će projekat razvijati kurseve kontinuiranog obrazovanja.

Sledeća pitanja koje pokriva projekat su praksa zasnovana na ICT, metodologija i poboljšano učenje tehnologije. Na osnovu Strategije razvoja obrazovanja, Zakona visokog obrazovanja i Strategije informacionog društva, koji naglašavaju razvoj sadržaja digitalnog obrazovanja, uvođenje e-učenja i učenja na daljinu, projekat je osmišljen tako da podstiče primenu ICT u obrazovanju i istraživanju. Nastavnici iz srpskih i albanskih visokoškolskih ustanova će biti obučeni za korištenje OER i pristup analitičkim instrumentima putem interneta. Studenti iz Srbije i Albanije, stručnjaci iz javnih preduzeća, laboratorije za kontrolu kvaliteta, zdravstvene laboratorije takođe će biti obučeni za instrumentalne analize u cilju učenja ili unapređenja znanja i veština.

Pored toga, vredna naučna i društvena dostignuća biće trajno beleženje analitičkih podataka uzoraka životne sredine i hrane sa otvorenim pristupom javnosti, dajući više vremena - istraživačima i širim zajednicama - pouzdanom, dugoročnom monitoring centru i potpuno nezavisnom "vladinom" resursu podataka pogodnom za međusobno poređenje i kritičko posmatranje.