otherpages pic

Ciljevi i zadaci

Ciljevi:

  • Rad na modernizaciji, pristupačnosti i internacionalizaciji oblasti visokog obrazovanja u zemljama partnera.
  • Doprinos u saradnji između EU i zemalja koje ispunjavaju uslove za partnerstvo (i među zemljama ugovornicama).

Širi zadaci:

  • Poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja i povećanje njegove važnosti za tržište rada i društvo.
  • Unapređenje nivoa kompetencija i veština u visokoškolskim ustanovama kroz razvijanje novih i inovativnih obrazovnih programa.

Regionalna edukativna oblast WB će biti unapređena novim, ažuriranim i odobrenim/akreditovanim nastavnim programima, kursevima, materijalima za učenje, alatima i metodologijama, pružajući fleksibilan, efikasan i isplativ način akademske i stručne obuke za sve veće potrebe na tržištu rada u oblasti životne sredine i kontrolu kvaliteta hrane. Otvorena pristupačnost NETCHEM platforme omogućava jačanje i produženje odnosa između visokoškolskih ustanova EU i partnera i preduzeća.

Specifični zadaci:

  • Razvijanje i korišćenje internet daljinskog pristupa instrumentalne analitičke laboratorije (WARIAL) u oblasti zaštite životne sredine i sigurnosti hrane (EFSC)
  • Obuka univerzitetskih nastavnika u korišćenju WARIAL i otvorenih obrazovnih resursa (OER) za pripremu kurseva u EFSC
  • Razvoj MSc/PhD kurseva u oblasti EFSC koristeći WARIAL i OER
  • Razvoj kurseva kontinuiranog profesionalnog razvoja dizajniranih prema stvarnim potrebama kompanija i laboratorija u oblasti EFSC

Razvoj sistema baziranog na SQL za praćenje EFSC indikatora kvaliteta, studija slučaja i profesionalnih foruma za diskusiju